baner


Informacje podstawowe

Nazwa:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi

Zaburzeniami „POKONAĆ CISZĘ”

Adres:

ul. Markowska 18A lok. 32, 03-742 Warszawa

Telefon:

605 043 182

E-mail:

pokonac.cisze@wp.pl

Data powstania:

29 lipca 2005 roku

KRS:

0000238363

Organizacja Pożytku Publicznego od dnia 22 kwietnia 2009 roku

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A. VI Oddział w Warszawie, ul. Brechta 3

Nr 36 1240 1082 1111 0010 0744 2640

NIP :

1132565461

REGON :

140209266

PKD 2004 :

9133 Z

PKD 2007 :

9499 Z

ZARZĄD FUNDACJI:

Krystyna Skrzyńska - Prezes Zarządu

Krystyna Roloff - Wiceprezes Zarządu

Beata Wyszomirska-Domańska - Sekretarz Zarządu

Piotr Skrzyński - Skarbnik

Małgorzata Grabowska - Członek Zarządu


Ośrodek Wsparcia Specjalistycznego


Adres:

Olszowa 12 lok 1,03-703 WarszawaOlszowa 2014 M

SPONSORZY

Pan Tadeusz Szewczyk
Pan Jerzy Szewczyk
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Fundacja POLSAT
Onninen Sp. z o.o.
JADEN Sp. z o.o.
SYLDOR Sylwester Pawiński
MATRAX Krzysztof Bielecki
Polkomtel S.A.
Instytut Głuchoniemych
EURO-NET Sp. z o.o.
STRABAG
TVP S.A.
"Sobieski" Sp. z o.o.
Zespół "PERFECT"
INVEST-COMFORT - GdyniaCopyright © 2011 Rafał Pawiński