baner


Miło nam poinformować, że wraz z Klubem Stodoła Koncert Charytatywny, odbył się w dniu 9 października 2015 roku. Wystąpił na nim zespół PERFECT, który na rzecz naszej Fundacji uczynił to już po raz drugi w swojej bogatej karierze.Nasi podopieczni doczekali się większego lokalu na Ośrodek.


Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli przy ogromnej pracy, włożonej

przez pracowników i przyjaciół Fundacji lokal Ośrodka Wsparcia

Specjalistycznego został wyremontowany.

Oto Nasi Dobroczyńcy:


Fundacja POLSAT

sponsor całej instalacji

centralnego ogrzewania

i ciepłej wody

firma Onninen Sp. z o.o.

sponsor wyposażenia

„białego” i oświetlenia

firma JADEN Sp. z o.o.

sponsor materiałów

budowlanych

Fundacja Dzieciom

„Zdążyć z Pomocą”

sponsor wyposażenia

pomieszczeń

firma MATRAX firma

Krzysztof Bielecki

sponsor posadzki

„SYLDOR” Usługi

Budowlano-Remontowe

Sylwester Pawiński

sponsor prac malarskich


Panowie: Jerzy Mlekicki, Witold Cholewicki, Marek Zienkiewicz, Piotr

Mlekicki, Dariusz Stępniak, Wojciech Józefczyk, Michał Mroczek,

Dezyderiusz Nowakowski, Jan Nowakowski, Rafał Kontusz.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym
z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami


Pomagamy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem,

upośledzeniem umysłowym oraz dodatkowymi zaburzeniami.


Organizacja pożytku publicznego.

1procent

Jeśli chcesz przekazać jeden procent na rzecz fundacji wpisz nasz
KRS: 0000238363

1procent

W Warszawie przy ul. Olszowej 12 lok. 1, działa nasz OŚRODEK WSPARCIA

SPECJALISTYCZNEGO

syrenka

Projekt - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Specjalistycznego dla dzieci i osób dorosłych z

wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami i ich rodzin

współfinansuje urząd m. st. Warszawy


Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "POKONAĆ CISZĘ"

ul. Markowska 18A m 32, 03-742 Warszawa, NIP 1132565461
Pierwszy dzien wiosny M

SPONSORZY

Pan Tadeusz Szewczyk
Pan Jerzy Szewczyk
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Fundacja POLSAT
Onninen Sp. z o.o.
JADEN Sp. z o.o.
SYLDOR Sylwester Pawiński
MATRAX Krzysztof Bielecki
Polkomtel S.A.
Instytut Głuchoniemych
EURO-NET Sp. z o.o.
STRABAG
TVP S.A.
"Sobieski" Sp. z o.o.
Zespół "PERFECT"
INVEST-COMFORT - GdyniaCopyright © 2011 Rafał Pawiński